4.11.52

ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมขอเช่าที่เพื่อเปิดร้านขายอาหารหรือทำกิจการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเราจะให้เขาเช่าได้หรือไม่,ร้านขายของนำบุหรี่มาขายได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม