25.10.51

มุสลิมีนต้องไว้เคราหรือไม่ ตัดได้แค่ไหน

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากการบรรยายเรื่อง ผู้ชายต้องไว้เคราหรือไม่

http://www.islaminthailand.net/inside.php?id=991

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไว้ครับ อย่างน้อย ๆ 1 กำมือ ครับ ถึงจะตัดได้

คลังคำถาม