25.10.51

คำถามรายการก่อนละศีลอด[28 ก.ย.51]

1. ที่มักกะฮฺและมะดีนะฮฺละหมาดอีดที่มัสญิดหรือที่มุศ็อลลา (แบบฉบับการละหมาดอีดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม, การฟื้นฟูซุนนะฮฺละหมาดอีดที่มุศ็อลลา)

2. การละหมาดอีดต้องละหมาดตะฮียะตุ้ลมัสญิดหรือไม่

3. ซุตเราะฮฺ (ที่คั่นหน้าผู้ละหมาด) จำเป็นมากน้อยแค่ไหน และต้องมีลักษณะอย่างไร - พรมปูละหมาดหรือผ้าที่นำมาปูรองละหมาด ถือเป็นซุตตะเราะฮฺหรือไม่ และเราสามารถเดินผ่านหน้าผู้ละหมาดได้ไหม

4. ท่าทางการสุญูด มีหลักฐานอย่างไรบ้าง การเอามือลงที่พื้นก่อน กับการเอาหัวเข่าลงก่อน แตกต่างกันอย่างไร

5. หนังสือตัฟซีรอัลกุรอาน ซื้อของผู้เขียนใดดีคะ

6. ความประเสริฐของซูเราะฮฺต่างๆ เหล่านี้ จริงหรือไม่
• ซูเราะฮฺ ยาซีน เป็น “หัวใจของอัล-กรุอาน”
• ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส เป็นซูเราะฮฺ “1/3 ของอัล-กรุอาน”
• อายัตกุรซี เป็นอายัตที่ “ดีเลิศ” จริงหรือไม่อย่างไร
• ซูเราะฮฺ อัลหัจญฺ ใครได้อ่าน มาลาอิกัต 70,000 องค์ จะขอดุอาอฺให้ จริงหรือไม่อย่างไร
• ซูเราะฮฺ กะฮฺฟี สามารถทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรก แค่ได้อ่าน 10 อายัต
• นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับซูเราะฮ์อื่นๆ หรืออายัตอื่นๆ อีกหรือไม่ ที่บอกว่าถ้าอ่านแล้วจะมีความประเสริฐ

7. มีคนมาเข้ารับอิสลาม 4-5 ปีแล้ว แต่สามีไม่ได้เข้ารับ ทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน การอยู่ด้วยกันของเขาหะรอมหรือไม่ และเราควรแนะนำเขาอย่างไรดีดาวน์โหลดไฟล์คำตอบได้ที่
http://www.4shared.com/account/file/114605190/cafc528f/0737-28-09-2008.html

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม