21.10.51

คำถามรายการก่อนละศีลอด[11 ก.ย. 51]

• ซะกาต ค้างคาใจ................รับได้หรือไม่

1. อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น โดยตำแหน่งสามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ?

2. ครูสอนศาสนา สอนกุรอ่าน ซึ่งปกติก็มีงานประจำอยู่แล้ว อาศัยว่ามีวิชาความรู้อยู่บ้าง ก็เลย เปิดสอนศาสนา เสาร์ – อาทิตย์ หรือตอนเย็นหลังเลิกงาน ความรู้ที่เรียนมาจะได้ไม่สูญเปล่า ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นประโยชน์กับสังคมมุสลิม -- ถามว่า..บุคคลดังกล่าว สามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ?

3. เด็กนักเรียน ที่เรียนตามโรงเรียนสอนศาสนา หรือปอเนาะต่างๆ ซึ่งผู้ปกครองเองก็ถือว่ามี ฐานะพอที่จะส่งเสียได้โดยไม่เดือดร้อน ลักษณะดังกล่าวเด็กจะรับซะกาตได้หรือไม่ ?

4. คนแก่ชรา ซึ่งปัจจุบันสภาพร่างกายไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว แต่อาศัยทรัพย์สมบัติซึ่งเคยสร้างไว้สมัยหนุ่มสาว เป็นปัจจัยเลี้ยงชีพอยู่ บุคคลดังกล่าวจะสามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ? - ทำนองเดียวกัน หากว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย แต่มีลูกหลานที่มีฐานะพอใช้คอยเลี้ยงดูอยู่ บุคคลดังกล่าวจะสามารถรับซะกาตได้หรือไม่ ?

5. หากในหมู่บ้านไม่มีคนยากจน ขัดสน ซะกาตฟิตเราะห์ จะมอบให้กับคนที่ถือว่ายากจนที่สุด ในหมู่บ้านได้หรือไม่ หรือมอบให้สำหรับทำนุบำรุงมัสยิดดีกว่า

6. นำเงินซะกาตฟิตเราะห์ มาใช้ในกิจการของมัสยิดได้หรือไม่ เห็นหลายมัสยิดปฏิบัติกัน

7. อยากทราบคำจำกัดความของคำว่า ฟีสะบีลิลล่าฮฺ ว่ามีขอบข่ายจริงๆแค่ไหน จึงสามารถรับซะกาตได้ ความรู้ที่ได้รับ จะนำพาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

8. อยากให้เชคช่วยขยายความของคำว่า "อัลมุอัลละฟะติกุลูบุฮุม"ว่าครอบคลุมถึงใครบ้าง เช่น คนที่เป็นมามุสลิมมาตั้งแต่เกิด แต่เขามีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากอิสลาม จนบางครั้งเห็นว่าบางเรื่องบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยที่จะปฏิบัติ เป็นต้น คำคำนี้ครอบคลุมถึงคนเหล่านั้นหรือไม่? และเขาสามารถรับซะกาตของคนประเภท "อัลมุอัลละฟะติกุลูบุฮุม"ได้หรือไม่ ญะซากัลลอฮุ ค็อนร็อน

• การแต่งกาย

1. คนที่ปิดหน้า เวลาละหมาด ต้องเปิดหน้า ด้วยหรือเปล่าคะ หนูไปละหมาดตะรอวิหฺ แล้วเจอกับคนใต้เค้าบอกว่าเวลาละหมาดต้องเปิดหน้าด้วย ที่ใต้เค้าเปิดกันทุกคน ช่วยตอบหน่อยนะคะ (หากต้องเปิดหน้าก็ขอหลักฐานด้วยนะคะ) ญะซากุมุลลอฮฺ

2. เงื่อนไขของเสื้อผ้าที่ว่า ไม่มีสีสันระยิบระยับดึงดูด อยากทราบว่า 1. เพชรที่เขาเอามาประดับบนผ้า รวมถึงเพชรที่เข็มกลัด รองเท้า เป็นที่ต้องห้ามหรือไม่ 2. รองเท้าแบบแฟชั่นที่นิยมกันมุสลิมะฮฺใส่ได้ไหม 3. รองเท้าส้นสูงมุสลิมะฮฺ ใส่ได้หรือเปล่าคะ


ดาวน์โหลดไฟล์คำตอบได้ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม