17.7.55

ปกติมารอบเดือนเดือนละสองครั้ง และยังใช้ศีลอดไม่ครบ โดยรอมฎอนจะมาถึงแล้ว ควรจะทำอย่างไร การขาดละหมาดต้องชดเชยหรือไม่ ? การมีประจำเดือนสองครั้งเป็นปกติหรือไม่ จะถือเป็นเลือดเสียมั้ย ?

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand.org กล่าวว่า...

รับฟังคำตอบ
http://www.islaminthailand.org/media/audio/qa2010/rqc-qa-10-siyaam-qadaa-haid.mp3

คลังคำถาม