17.7.55

นะซัรว่าจะถือศีลอดห้าวันติดต่อกัน แต่พอวันที่ห้าประจำเดือนมา จะถือว่าการถือศีลอดชดเชยนั้นยกเลิกไปหรือไม่

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand.org กล่าวว่า...

รับฟังคำตอบ
http://www.islaminthailand.org/media/audio/qa2010/rqc-qa-12-siyaam-nazar.mp3

คลังคำถาม