17.7.55

ถือศีลอดแต่ไม่คลุมหิญาบ ทำอย่างไรดี (ใช้ได้มั้ย, ได้ผลบุญหรือไม่)

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand.org กล่าวว่า...

รับฟังคำตอบ
http://www.islaminthailand.org/media/audio/qa2010/rqc-qa-11-siyaam-hijab.mp3

คลังคำถาม