17.7.55

ถือศีลอดแต่ไม่คลุมหิญาบ ทำอย่างไรดี (ใช้ได้มั้ย, ได้ผลบุญหรือไม่)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม