14.6.55

การศึกษาตัฟซีรที่ถูกต้อง (ความแตกต่างระหว่าง ตัฟซีรอิบนุกะซีร กับ ตัฟซีรอัลญะลาลัยนฺ การศึกษาอัลกรุอาน จากอินเตอร์เน็ต โดย อิหม่ามกูเกิ้ล ถูกต้อง)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม