16.6.55

คนเราเมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองแล้ว จะทำอย่างไรให้ยืนหยัดได้ตลอด บางคนกลับจากค่ายไฟแรง แต่พอนานไปไฟก็ดับ จะทำอย่างไรให้มีไฟทำงานอยู่ตลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม