16.6.55

อดีตที่เราทำผิดไป เมื่อปลดอดีต (เตาบัต) อัลลอฮฺจะทรงอภัยให้ทุกอย่าง ความผิดใหญ่ที่เราเคยทำ อัลลอฮฺจะยกโทษให้หรือไม่ ?)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม