4.1.55

วันศุกร์คอเฏบขึ้นมิมบัรคุฏบะฮฺ จบแล้วดันคนอื่นให้ขึ้นเป็นอิมาม


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม