4.1.55

ถ้ามีคนหนึ่งทำชิริก เช่น ไปดูหมอ จะตกศาสนาหรือไม่ เขากับภรรยาจะขัดกันหรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม