25.12.54

การน้อยใจเป็นคุณสมบัติที่ควรหรือไม่ควรอย่างไรในศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม