25.12.54

บริษัทที่สินค้าของเขาหะรอมชัดเจนเช่น เหล้า ธนาคาร ให้สิ่งของที่เขาไม่ใช้แล้วเช่น เก้าอี้ ร่ม โดยให้เปล่าไม่คิดอะไร เรารับไว้ใช้ได้หรือไม่


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม