25.12.54

อ่านกุรอานจบแล้วต้องกล่าวอะไร วัสสลาม, เศาะดะก็อลลอฮฺ, หรือไม่ต้องกล่าวอะไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม