25.8.54

คนที่เป็นมะเร็ง ถือศีลอดไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม