25.8.54

การอ่านกุรอ่านโดยไม่คลุมหิญาบได้หรือไม่ กรณีที่อยู่ในบ้านของมุสลิมะฮฺ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม