25.8.54

คนที่เปลี่ยนไตถือศีลอดไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม