25.7.54

บาปของการนินทา

อัสลามูอะลัยกุม

การนินทาซึ่งกันและกันนั้นเปรียบเสมือนการกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้ว... จากดังกล่าวหมายถึงอิสลามห้ามนินทาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน แต่ถ้ามุสลิมนินทากาเฟรจะบาปหรืิอไม่ครับ (เชคกรุณาอธิบายหุก่มของการนินทา)


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม