25.7.54

ทานข้าวโรงแรม

อัสสาลามูอาลัยกุม

เชค ครับ ถ้าเราไปประชุมที่ โรงแรมแล้วเป็นโรงแรมอาหารไม่มี หาลาล แล้วเราจะรับประทานได้ไม่

โดยรับประเฉพาะ อาหารทะเล ไข่ ผัก ผลไม้ ส่วน เราสามารถรับประทานได้ไม่ ครับ jazakalloh

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม