25.7.54

ความประเสริฐของเดือนรอญับ

อัสสลามุอะลัยกุม..

เชคครับ ผมได้เคยฟังที่เชคตอบเรื่อง"ความประเสริฐของเดือนรอญับ"ที่เชคบอกว่าไม่มีสุนนะฮฺให้ทำเป็นพิเศษ อย่างเรืองนมาซรอฆออิบ ผมก็พอเข้าใจครับ แต่อย่างเรื่องการถือศิลอดเป็นพิเศษเนี่ยเชคบอกว่าไม่มีเหมือนกัน ผมก็เข้าใจครับ แต่ผมได้ไปอ่านบทความของพี่น้องมุสลิมบางคนบอกว่าถือศิลอดได้พร้อมยกหลักฐานอะไรมากมายเลย

และเขาก็บอกว่า "กรณีการถือศีลอดเดือนรอญับนั้น ปวงปราชญ์มีทัศนะที่แตกต่างกัน นักปราชญ์ฟิกห์ส่วนมาก จากมัซฮับหะนะฟีย์ , มัซฮับมาลิกีย์ , และมัซฮับชาฟิอีย์ , และทัศนะคำกล่าวส่วนหนึ่งจากมัซฮับฮัมบาลีย์ มีทัศนะว่า สุนัตให้ทำการถือศีลอดในเดือนรอญับทั้งเดือน ส่วนมัซฮับฮัมบาลีย์ มีทัศนะว่า มักโระฮ์ (อนุญาตให้กระทำได้แต่ไม่ทำดีกว่า) ในการถือศีลอดเดือนรอญับทั้งเดือนเป็นเอกเทศน์โดยไม่ถือศีลอดสุนัตเดือนอื่น ๆ และหลักการมักโระฮ์นี้จะหมดไปตามทัศนะของพวกเขา ด้วยการไม่ถือศีลอดหนึ่งวันหรือสองวันของเดือนรอญับหรือถือศีลอดเดือนอื่น ๆ ด้วยจากทัศนะปวงปราชญ์มัซฮับทั้งสี่นั้น ไม่มีมัซฮับใดที่ฮุกุ่มว่าการถือศีลอดเดือนรอญับทั้งเดือนเป็นสิ่งที่บิดอะฮ์หะรอม แต่มากสุดแค่มักโระฮ์ ดังนั้นการฮุกุ่มว่าการถือศีลอดทั้งเดือนรอญับเป็นบิดอะฮ์หะรอม ถือว่าเป็นการกำหนดฮุกุ่มศาสนาขึ้นเองโดยไม่มีหลักฐานอัลกุรอานและซุนนะ ฮ์มาระบุ"

คือ..ด้วยความนับถือ ผมไม่มีเจตณาไม่ดีต่อเชค หรือจะเอาคำตอบไปโต้แย้งฟาดฟันกับใครเลย ผมแค่อย่างจะนำไปปฎิบัติสิ่งที่ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดเพื่อความโปรดปรานจากอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้น ขอให้เชคช่วยให้ความรู้กับผมด้วยครับ ญะซากัลลอฮุค็อยร็อน1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จากที่เข้าใจ คือ เชคไม่ได้บอกว่าถือเดือนรอยับแล้วจะบิดอะห์ เชคหมายถึงว่าถือได้ แต่ถ้าจะเจาะจงว่าจะถือเป็นพิเศษแค่ "เดือนนี้เดือนเดียว" แบบนี้ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี เป็นบิดอะห์ วัลลอฮุอะอฺลัม

คลังคำถาม