19.7.54

ผลบุญของการเลี้ยงอาหารละศีลอดที่ได้เท่ากับผู้ถือศีลอดนั้นได้เฉพาะในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนด้วย (ชะอฺบาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม