19.7.54

การถือศีลอดบนเครื่องบินจากไทยไปอเมริกา จะละศีลอดตามเวลาใด

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม