24.6.54

มีข่าวว่าจะเกิดจันทรุปราคาคืนนี้ ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เห็นจากการถ่ายทอดสดหรือได้รับข่าวว่ามีคนเห็น ต้องละหมาดคุซูฟหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม