10.2.54

การทำผมสูงของสตรี มีหะดีษชัดเจนหรือไม่

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หะดีษต้นนี้..มีรายละเอียดถึงบทลงโทษของมันด้วยครับ

คลังคำถาม