10.2.54

การกล่าว "อัลลอฮุอักบัร" ในทุกอิริยาบทของการละหมาด มีฮิกมะฮฺอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม