10.2.54

คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย ซื้ออาหารมาให้เรากิน เราจะกินได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม