20.1.54

ละหมาดตามอีหม่าม

อัสลามูอะลัยกุม ผมทราบว่าในละหมาดที่อิหม่ามอ่านเสียงดังให้มะมูมฟังอิหม่าม ผมจึงใคร่ขอคำอธิบายจากท่านเชคว่า ในส่วนรอกะอัตต่อมาที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อย ผู้เป็นมะมูมก็จะต้องอ่านฟาติหะเองด้วยเสียงค่อยเช่นกัน แต่ถ้าผมซึ่งเป็นมะมูมอ่านไม่ทันจบฟาติหะทั้งสูเราะห์ แล้วอิหม่ามก็ทำการรูกัวะ กรณีนี้มะมูมจะต้องอ่านให้จบก่อนแล้วรูกัวะ หรือจะต้องรูกัวะตามอิหม่ามทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม