20.1.54

เงินสวัสดิการโรงเรียน

อัสลามุอาลัยกุม

คือที่โรงเรียนมีการจ่ายเงินเรียกว่า เงินสวัสดิการโรงเรียน โดยครูสามารถเลือกว่าจะจ่ายเงินเดือนละเท่าไหร่ และมีสิทธิ์กู้เงินได้เช่นฝากเดือนละ 500 บาท กู้ได้ 50000 บาท แต่ต้องจ่ายดอกร้อยละ 0.5 ถ้าจ่ายเงินต้นเยอะดอกเบี้จะน้อยลง สิ้นปีโรงเรียนจะคืนเงินต้นทั้งหมด ส่วนดอกเบี้จะซื้อสิ่งของให้โรงเรียน เช่น พัดลม ตู้เย็น เป็นต้น อยากทราบว่า ดิฉันสามารถสมัครเล่นเงินสวัสดิการนี้ได้หรือเปล่าไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม