20.1.54

การสุญูดในละหมาดควรกางแขนหรือให้แขนชิดลำตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม