30.1.54

เมื่ออาบน้ำละหมาดหากลืมขึ้นตอนใดแล้วข้ามไป ควรทำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม