30.1.54

ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลช่วงกลางวันหรือกลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม