30.1.54

เมื่อเราเป็นมะอมูมจะเริ่มอ่านดุอาอฺอิฟติตาหฺและฟาติหะฮฺตอนไหน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม