11.3.53

เคยเรียนรู้มาว่าหลังละหมาดซุบฮิและมักริบให้อ่าน

"ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮิ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ ยุหฺยีวะยุมีตุ วะฮุวะอาลากุลลิชัยอินเกาะดีร" 10 ครั้ง และกล่าว "อัลลอฮุมมะอินนี อัสอะลุกัลญันนะฮฺ อัลลอฮุมมะอะญิรนี มินัลนาร" 7 ครั้ง แต่มาทราบจากโต๊ะครูปัจจุบันว่าไม่ต้องกล่าวก็ได้ สรุปว่าอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม