13.3.53

อยากเรียนถามว่าคนแก่ที่ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ เรื่องของการกำจัดเล็บ หรือขนในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นตามหลักการ ผู้ดูแลจำต้องกำจัดให้ตามปกติหรือไม่ อย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม