13.3.53

การฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์เพื่อการทดลองศึกษาต่างๆ สามารถกระทำได้หรือไม่

มีโอกาสเรียนวิชาการจัดการสัตว์ทดลอง หลังจากเรียนภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว ก็มีภาคปฏิบัติคือ อาจารย์จะให้นักศึกษาแต่ละคนทำการเลี้ยงหนู mouse (ชั่งน้ำหนักตัว ให้น้ำ ให้อาหาร) หนึ่งสัปดาห์ แล้วทำฆ่า (เมตตาฆ่า) โดยการทำสลบแบบเกินขนาดด้วย ether (มีผลระคายเคืองต่อเยื่อเมือก ทำให้ม้ามโตขึ้น ถ้าใช้ในกระต่ายจะได้ความทรมาณ) แล้วใช้คีมกดแล้วดันกระดูกบริ เวณคอให้หลุด (หัวยังติดอยู่กับตัว) แล้วทำการฝึกเจาะเก็บเลือด ฉีดสาร และผ่าซากต่อไป
อยากถามเชคว่าการฆ่าสัตว์หรือใช้สัตว์เพื่อการทดลองศึกษาต่างๆ สามารถกระทำได้หรือไม่ มีแบบอย่างจากศอฮาบะฮฺในเรื่องนี้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม