7.11.53

อัสลามุอะลัยกุมวาเราะมาตุลลอฮวาบารอกาตุ นิยามการคิดไม่ดีต่อคนอื่น คืออะไรเชคช่วยนาศีฮัต เรื่อง การคิด ไม่ดีต่อคนอื่น ญะซากุมมุลลอฮค็อยรอน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม