10.8.53

การแบ่งมรดกโดยไม่ใช้ระบบอิสลาม จะถือว่าเศาะฮฺมั้ย บาปหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม