10.8.53

การให้ยืมเงินอิสลามกำหนดไว้อย่างไร สำหรับคนที่ประวัติไม่ดี ไม่ให้ยืมได้หรือไม่ (ก็อรดฺฮะซัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม