31.5.53

เวลาตกใจจะอุทานว่า ยาเราะซูลัลลอฮฺ ได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม