31.5.53

คุณสมบัติของผู้ที่ออกฟัตวาได้ต้องเป็นอย่างไร และเมื่อจุฬาราชมนตรีออกฟัตวาเรื่องหนึ่งเรื่องใด จำเป็นมั้ยว่ามุสลิมต้องปฏิบัติตาม, การรายงานฟัตวา

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม