31.5.53

การทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วตามหลักการศาสนาทำได้หรือไม่ ทำได้ในขอบเขตแค่ไหน, (เงินที่จะบริจาคต้องเป็นคนของคนที่เสียชีวิตหรือไม่ เป็นของทายาทได้มั้ย

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม