12.5.53

อิมามอ่านฟาติหะฮฺไม่จบ แต่ได้ถอยหลังแล้วดันมะอฺมูมขึ้นมาอ่านแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม