30.4.53

ในกรณีที่ละหมาดอยู่แล้วอิมามเสียน้ำละหมาด มีซุนนะฮฺให้ปฏิบัติอย่างไร มีคิลาฟ(ทัศนะที่แตกต่างกัน)ในเรื่องนี้หรือไม่

ถ้าอิมามเสียน้ำละหมาดต้องออกจากละหมาดเสมอไปหรือไม่ มีคิลาฟในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะเกรงว่ามะอฺมูมจะไม่สามารถละหมาดแทนอิมามได้

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม