12.5.53

เงินที่เราได้จากการออม หลังเกษียณแล้วได้มาสามแสนบาท จำเป็นต้องออกซะกาตหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม