30.4.53

ถ้าอิมามทำชิริก ละหมาดตามได้หรือไม่ ถ้าละหมาตามอิมามทีทำชิริกในวันศุกร์ ผู้ตามจะละหมาดใช้ได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม