20.2.53

ผมเป็นทหาร(เกณฑ์)ปฏิบัติงานอยู่ที่ต.สายบุรี ผมควรทำอย่างไรครับในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปปิดล้อมบ้านประชาชนโดยที่เราไม่มีข้อมูลว่าเขาทำผิดหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม