14.2.53

การสืบข้อมูลฝ่ายหญิง

เพื่อนได้แนะนำผู้หญิงให้คนหนึ่ง และผมต้องการอยากจะรู้อุดมการณ์ จุดยืน ของเขาเป็นอย่างไร จึงได้มอบหนังสือที่เป็นบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานรับใช้อิสลาม หลักปฏิบัติ ความเชื่อ มุมมองกรณีต่างๆ ฯลฯ เพื่อจะให้เขาทราบจุดยืน อุดมการณ์ของผม
และมีความเห็นสอดคล้องกันหรือไม่ และอยากทราบจุดยืนของเขาเหมื อนกัน อีกทั้งก็เป็นการดะฮฺวะอฺไปด้วย
เนื่องจากกรณีข้างต้นไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ และหากผ่านบุคคลก็ไม่ค่อยมั่นใจในอามะนะฮฺอาจทำให้เกิดฟิตนะได้
เพราะเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆมาแล้ว

เมื่อได้ดำเนินการไป...เพื่อนบอกว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะทำให้ผู้หญิงเขาเสียเปรียบ ซึ่งเมื่อเขาแสดงความเห็นออกมาก็เหมือนประหนึ่งว่าเขายินยอมตกลงแล้ว แต่ทางผมยังไม่ตกลง ผมจึงอยากทราบว่าวิธีการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ และอยากให้เชคแนะนำเพิ่มเติมให้ด้วย ญะซากัลลอฮฺค่อยรอน

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม