20.2.53

ตามหลักฐานจากอัลกรุอ่านและซุนนะห์แล้ว ผู้ศรัทธาทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์หรือ เฉพาะเจาะจงที่ผู้ศรัทธาชายอย่างเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม