8.1.53

การนาบรีดด้วยไฟ(ในการเยียวยา)นั้นคืออะไรครับ/การขอให้ผู้อื่นมาปัดเป่าให้ สามารถทำได้ในบางกรณีใช่หรือไม่ครับเช่นถูกสัตว์มีพิษต่อย

2.คำถามสั้นๆ นะครับ แต่หะดิษค่อนข้างยาว แต่จะนำท่อนท้ายๆมาถามครับ หะดิษที่ว่า"ประชาชาติของท่าน(นบี) มีผู้คนจำนวนเจ็ดสิบพันคนอยู่กับพวกเขา ซึ่งพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องมีการสอบสวนใดๆ....<จนถึง>แล้ว ท่าน(นบี)ได้กล่าวว่า พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ไม่ขอให้ใครมาปัดเป่าให้ และไม่นาบรีดด้วยไฟ(ใน การเยียวยา)และไม่เชื่อในเรื่องลาง และต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา พวกเขาจะมอบหมาย แล้ว อุ๊กกาชะฮฺ อิบนฺ เมียะหฺศ็อน ได้ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า ขอให้ท่านได้อ้อนวอนร้องขอต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ได้ทรงดลบันดาลให้ฉันได้เป็นคนหนึ่งจากพวกเขาด้วย ท่าน(นบี)กล่าวว่า ท่านเป็นคนหนึ่งจากพวกเขาแล้ว แล้วมีชายอีกคนหนึ่งได้ลุกขึ้นแล้วกล่าว่า ขอให้ท่านได้อ้อนวอนร้องขอต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ได้ทรงดลบันดาลให้ฉันได้เป็นคนหนึ่งจากพวกเขาด้วย ท่าน(นบี)ก็ได้กล่าวว่า อุ๊กกาชะฮฺได้ชิงท่านเอามันไปครองแล้ว"
คำถามคือ
2.1 การนาบรีดด้วยไฟ(ในการเยียวยา)นั้นคืออะไรครับ แล้วศาสนามีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ
2.2 การขอให้ผู้อื่นมาปัดเป่าให้ สามารถทำได้ในบางกรณีใช่หรือไม่ครับเช่นถูกสัตว์มีพิษต่อย
2.3ถ้าทั้งสองสิ่งนี้สามารถกระทำได้การละทิ้งทั้งสองสิ่งถือว่าประเสริฐกว่า ใช่หรือไม่ครับ จากหะดิษนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม